ศิลปะจีนสมัยใหม่ พิมพ์ อีเมล
หนังสือแนะนำ (Books)
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2009 เวลา 15:45 น.
ศิลปะจีนสมัยใหม่
หนังสือ ศิลปะจีนสมัยใหม่
โดย ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล (ครุศิลป์รุ่น 17)
ราคา 290 บาท ISBN 9789740324317
pisaeng@gmail.com
คตินิยมเกี่ยวกับศิลปะจีนที่ยังมั่นคงอยู่ในสังคมจีนปัจจุบัน


คำนิยม

ประวัติศาสตร์ "ศิลปะจีนสมัยใหม่" ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล เขียนขึ้นนี้มีคุณค่าแก่การศึกษา ทั้งในแง่ของความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในสุนทรียภาพของศิลปะจีน ในช่วงยุคสมัยของการครอบงำตามแนวคิดมาร์ก-เลนิน และเหมาเจ๋อตง รวมไปถึงเสนอความมานะพยายามของศิลปินจีนที่แสดงความสามารถออกมาได้อย่างวิเศษสุด
--ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี--
(จากปก) การเข้าใจสุนทรียศาสตร์ในจิตรกรรมจีนนั้น ประเมินคุณค่าได้จาก “พลัง” ของปลายพู่กัน ที่ศิลปินตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบัน ได้บรรจงจรดลงบนกระดาษ อารมณ์ที่ปรากฏอยู่ใน “รอยพู่กัน” รวมทั้งความงามใน “คราบหมึก” และ “หยดสี” ที่ทิ้งหลงเหลือไว้ มีความลุ่มลึกเกินกว่าที่จะใช้เพียงความเข้าใจโดยผิวเผิน หากแต่การเข้าใจในจิตรกรรมจีนได้นั้น ไม่เพียงใช้ตาที่มองเห็น หากแต่ต้องเข้าใจได้ด้วยสัมผัสที่มาจากจิตใจของผู้ที่ชื่นชมในงานจิตรกรรม เปรียบได้กับการฟังดนตรีอันไพเราะ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการฟังเพื่อ “จับใจความ” หรือ “แปลความหมาย” แต่เป็นการฟังเพื่อดื่มด่ำในความไพเราะจาก “ท่วงทำนอง” ที่ไม่ว่าใครก็สามารถสัมผัส และรับรู้ถึงได้ ทว่า ทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนอยู่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง วงการจิตกรรมจีนอันกว้างใหญ่ และผ่านห้วงเวลามาอย่างยาวนานจนถึงศตวรรษใหม่ในปัจจุบัน จึงถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และครั้งนี้เป็นเสมือนดั่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้ศิลปะจีนสมัยใหม่ ก้าวผ่านเสี้ยวของกาลเวลา กลายมาเป็นคลื่นศิลปะจากโลกตะวันออกที่โหมพัดกระหน่ำโลกตะวันตกอยู่ทุกวันนี้...
ตอนที่ 1 ศิลปะสมัยสาธารณรัฐจีน (Republic of China Art) 1911-1949
ตอนที่ 2 ศิลปะสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China Art) 1949-ปัจจุบัน
- ศิลปะจีนสมัยแรกสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949-1965)
- ศิลปะจีนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966-1976)
- ศิลปะจีนสมัยใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1977-2000)

- ศิลปะจีนร่วมสมัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 2001- ปัจจุบัน)

ภาคผนวก
- ประมวลเหตุการณ์สำคัญ สมัยสาธารณรัฐจีนโดยสังเขป (ค.ศ. 1911-1949)
- ประมวลเหตุการณ์สำคัญ สมัยสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสังเขป (ค.ศ. 1949-ปัจจุบัน)
ตารางเทียบเคียงรายนามศิลปินจีน


 

http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9789740324317

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2009 เวลา 21:06 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2021 Art-Ed Chula. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย