รักกิจ ในหนังสือ ERR-OR พิมพ์
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2009 เวลา 16:49 น.

รักกิจ ควรหาเวช (รุ่น 29)
http://rukkit.hi5.com , http://www.rukkit.net
http://www.boreddesign.net

ผลงาน บทสัมภาษณ์ ภาษาไทย และอังกฤษ ในหนังสือ เออออร์ เล่ม 1
ในเล่ม มีภาพผลงานศิลปินรวมแล้ว 33 ท่าน 350 หน้าสี
ส่วนใหญ่เป็นงานแนว เวคเตอร์ อิลลัสเตรต

 

 

 

ภาพตัวอย่างผลงาน รักกิจ ในเล่ม

 

หนังสือ ERR-OR Design Book

350 หน้า สี ปกแข็ง
พร้อมโปสเตอร์ สติกเกอร์ และแผ่น DVD
ISBN 978-9741375707
ราคาเล่มละ ~1000 บาท
www.err-ordesign.com
tel: +66 8 1554 7288
err_or_design@hotmail.com
บริษัท แสงซินดิเคท จำกัด