อ.สัญญา แสดงผลงาน ที่ Germany 8 May-June 2009 พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2009 เวลา 21:06 น.

การแสดงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 8 พ.ค.52
Thai artists "INDIVIDUALIST GROUP" Sanya, Somsak , Sugree

ที่ Galerie Kunsthofle Stuttgart Germany

8  May-June 2009

 

 

 

ภาพที่1 เตรียมติดตั้งงาน

 

 

ภาพ2 นักหนังสือพิมพ์ Von Iris Frey ชุดสีน้ำเงินสะพายกระเป่าสัมภาษเพื่อไปลงข่าว Kultur Lokal ในหนังสือพิมพ์ Cannstatt Zeitung

 

- ภาพหญิง เสื้อแดงเจ้าของ Gallery คุณ Irene Schmid อายุ 80
- ผู้ชาย Dr.Georg Friedrich Kempter อายุ 72 อดีตตำแหน่งคล้ายอธิบดีดูแลเมือง เช่น การก่อสร้าง ต่อเติมไม่ให้ทำลายของเดิม
- หญิงไทย คุณสุภาวดี Kempter ภรรยา Dr.Georg

 

 

 

 

 

ภาพผลงานบางส่่วน

 

 

 

สัมภาษณ์ทำข่าวการแสดงงาน Kunsthofle Gellery Stuttgart Germany

 

 

 

 

Opening Reception on 8 May 2009

 

ผ.อ. วัฒนธรรมกล่าวเปิดงานแสดง

 

เจ้าของ Galerie Kunsthofle กล่าวต้อนรับที่มาความสำคัญการจัดแสดง

 

Dr.Georg Kempter กล่าวอธิบาย ที่มาของแนว ความคิดของศิลปินแต่ละคน

 

 

การแสดงผลงานศิลปที่เมือง Stuttgart ประเทศ Germany
รศ. สัญญา วงศ์อร๋าม ชุดไฟใต้  12 ภาพ
รศ. สมศักดิ์ ปรียวนิตย์ ประติมากรรม  5ชิ้น สีนำ 5   ชิ้น
รศ. สุกรี วัชรพรรณ ประติมากรรม 5 ชิ้น ภาพพิมพ์ 5 ชิ้น

 

หลาน คุณปานภรรยา Dr.Kempter แสดงการตีขิมวันเปิด

 

 

นิสิตเก่าครุศิลป์ น.ส เบ็นซ์ มาให้กำลังใจ และพาเที่ยว


 

 

ขอบพระคุณ อ.สัญญา วงศ์อร่าม สำหรับภาพและข่าวครับ
Sanya.W@chula.ac.th