ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (History of Japanese Art) พิมพ์
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2008 เวลา 00:00 น.

ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น (History of Japanese Art)

อ.กำจร สุนพงษ์ศรี
ISBN : 9789740323334
ปกอ่อน 223 หน้า ราคา: 190.00 บาท

 

 

หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะเล่มนี้ เป็นการเสนอมุมมองผ่านงานศิลปะกรรรมของชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถใช้เป็นหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก ที่แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นในรูปแบบของการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ภายในเล่มยังแสดงให้เห็นถึง ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับอารยธรรมที่เป็นส่วนสำคัญทำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถพัฒนาจนเป็นชนชาติชั้นนำของโลกได้ อาทิเช่น ประวัติศาสตร์ทั่วไป ผลงานศิลปะที่โดดเด่น รวมถึงศิลปินผู้มีชื่อเสียงในการสร้างผลงานทางศิลปกรรมของประเทศญี่ปุ่น ในแต่ละยุคสมัย

http://www.chulabook.com/cgi-bin/main/2007/description.asp?barcode=9789740323334