ในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี ครุศิลป์ พิมพ์
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 00:00 น.
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ครุศิลป์จุฬาฯในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี ครุศิลป์จุฬาฯ
ภาพที่ระลึก จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์
กับภาพสีน้ำ ฝีมือของ อาจารย์ ครับ
ได้มาเมื่อ วันงานสงกรานต์ครุศิลป์ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒