รวมเรื่องราวทั่วไป Art Ed Chula, Department of Art Education Faculty of Education Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พศ.2512 (1969) http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=category&id=50&layout=blog&Itemid=71 Sat, 03 Jul 2021 01:33:39 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=160:soonthonphu&catid=50:cat-misc&Itemid=71 http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=160:soonthonphu&catid=50:cat-misc&Itemid=71

 

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2398) มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบวันเกิด 200 ปีของสุนทรภู่ องค์การยูเนสโกได้ประกาศ ให้สุนทรภู่ เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม

และปีนี้ กูเกิ้ลดูเดิ้ล แสดงโลโก้ เป็นภาพของท่านสุนทรภู่ (ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

]]>
admin@artedchula.com (Administrator) อื่นๆ [misc] Sat, 26 Jun 2010 16:29:51 +0000
ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญอันประเสริฐสุด เหนือแผ่นดินไทยตลอดจิรฐิติกาลนานเทอญ http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=148:5may2010&catid=50:cat-misc&Itemid=71 http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=148:5may2010&catid=50:cat-misc&Itemid=71

พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ยอมตรากตรำพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมิได้ว่างเว้น
ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงบนผืนแผ่นดิน ดับลงได้ด้วยพระเสโทแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
ดังคำ ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์ พระภูมิพลมหาราช
ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญอันประเสริฐสุด เหนือแผ่นดินไทยตลอดจิรฐิติกาลนานเทอญ

 

เสโทพระหลั่งริน

วรอินทรีย์ยาม

ข้ามเขตเทวษคาม

เสด็จเยี่ยมประชาชน

ที่ใด ณ รอยบาท

ภูมิราช ธ เยือนยล

เย็นชุ่มชอุ่มดล

ผะผ่าวร้อนมลายสูญ

จอมใจไผทถ้วน

พสกล้วนแต่เทิดทูน

ขอองค์พระทรงคุณ

สถิตร้อยฉนำนาน โสตถิ์เทอญ

 

บายศรี กาญจนพันธุ์ ครุศิลป์ 17
ร้อยกรอง

]]>
admin@artedchula.com (Nid17) อื่นๆ [misc] Tue, 04 May 2010 17:09:47 +0000
ส.ค.ส. พระราชทาน 2553 : New Year Card 2010 from His Majesty the King http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=133:new-year-card-2010&catid=50:cat-misc&Itemid=71 http://artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=133:new-year-card-2010&catid=50:cat-misc&Itemid=71

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2553 แก่ประชาชนชาวไทย

]]>
admin@artedchula.com (Administrator) อื่นๆ [misc] Mon, 04 Jan 2010 11:44:23 +0000